WAŻNA MAPA ŚWIATA
WAŻNA MAPA ŚWIATA
POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKU
POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKU
MYŁBYM KAŻDEGO DNIA
MYŁBYM KAŻDEGO DNIA
WITAM ŁOTRZYKA
WITAM ŁOTRZYKA
POMAGAMY I CHRONIMY
POMAGAMY I CHRONIMY
TO BYŁOBY PRZERAŻAJĄCE
TO BYŁOBY PRZERAŻAJĄCE
A BYŁO NAPISANE!
A BYŁO NAPISANE!